Coaching

moderowanie debat mazowieckie

Coach to ktoś, kto czyni Cię odpowiedzialnym za Twoje życie, aby upewnić się że dorównasz standardowi wyznaczonemu przez Twoje możliwości” powiedział Thomas Leonard. Tym cytatem posługuję się, aby odpowiedzieć kim jest coach i jak widzę swoją rolę.

Pracując coachingowo wspieram Klientów w momencie zmiany, na drodze odkrywania oraz budowania własnej ścieżki zawodowej. Stwarzam przestrzeń do refleksji i uruchamiam do działania. Towarzyszę w odkrywaniu osobistego i zawodowego potencjału.

Coaching jest dla mnie narzędziem w odnajdywaniu własnej, niepowtarzalnej ścieżki.

Jestem coachem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Pracuję zgodnie zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF. Ukończyłam Szkołę Coachów „The Art and Sience of Coaching” prowadzoną przez uznany światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching International z Vancouver we współpracy z Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam dyplom Erickson Certified Professional Coach oraz ICF .

W pracy rozwojowej wykorzystuję też narzędzie rozwojowe FRIS pozwalające określić indywidualny styl myślenia i style działania.

 

Zapraszam do rozmowy.

Monika Dawid–Sawicka
tel. +48 603 759 758 e–mail: monika.dawid–sawicka@dvpoint.pl