Projekty

 
I. HR DIRECTORS SUMMIT  
Od 2010 roku jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań dyrektorów personalnych. Podczas tej konferencji dyrektorzy HR rozmawiają o wyzwaniach dotyczących rynku pracy i najciekawszych projektach HR. Jestem pomysłodawczynią i dyrektorem merytorycznym tego wydarzenia. Każdego roku we współpracy z Wolters Kluwer, stwarzam przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów i inspiracji. W konferencji HR Directors Summit  corocznie bierze udział ponad 150 dyrektorów HR i przedstawicieli zarządów firm.
II. SPOTKANIA HR
Spotykać się w mniej formalnych okolicznościach ale za to w wąskim gronie praktyków. Stawiać pytania i dyskutować na podstawie doświadczeń. Dzielić się wiedzą w gronie doświadczonych przedstawicieli działów HR. To moja próba odpowiedzi na pytanie jak zdobywać aktualną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania ludźmi. Właśnie w ten sposób, od 2015 roku, przygotowuję autorskie SPOTKANIA HR.

Spotkania HR wyróżnia nieformalna atmosfera spotkania, możliwość spotkania się w godzinach popołudniowych, niestandardowe miejsce, niestandardowe ujęcie tematu oraz merytoryczna i wynikająca z doświadczenia podbudowa sprzyjają otwartości w dzieleniu się wiedzą. Dotychczasowe Spotkania realizowałam we współpracy m.in. z firmą Oracle i Monster Polska.

III. SUKCES PISANY DOŚWIADCZENIEM  
To cykl wywiadów z ekspertami HR dotyczący rozwiązań wspierających cele biznesowe, rozwój pracowników oraz ich zaangażowanie. Rozmawiamy m.in. o motywacji pracowników w branży IT, uczących się organizacjach oraz programach mentoringowych. Projekt realizuję dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która promuje w Polsce inicjatywę  Komisji Europejskiej – ePlatformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).
IV. BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO 
Bilans Kapitału Ludzkiego był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić sytuację na polskim rynku pracy. Monitorowano, jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, analizowano system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce w latach 2010 – 2015. Odpowiadałam za komunikację wyników badań, byłam też współautorką części raportów i autorką tekstów. Dzięki prowadzonym działaniom odwołania do BKL można znaleźć w opracowaniach dla Komisji Europejskiej, dane stanowią też wkład do EU Skills Panorama. W ramach projektu przygotowałam program pięciu ogólnopolskich konferencji oraz kilkunastu debat regionalnych w całej Polsce.
V. LATO HR
Lato to nie tylko okazja do wypoczynku, ale również możliwość zdobywania wiedzy i doświadczeń. Inwenta co roku organizuje w wakacje konferencję dla przedstawicieli działów HR. Zostałam zaproszona do przygotowania założeń i programu tegorocznej edycji wydarzenia „Lato HR” dotyczącego zwinności HR.  
VI. INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
Celem projektu było złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, zmiany gospodarczej lub restrukturyzacji (w tym rozwojowej). „Instrument Szybkiego Reagowania” był projektem partnerskim realizowanym przez PARP wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej). W zespole prof. Jerzego Hausnera przygotowałam strategię i realizowałam proces komunikacji wyników badań prowadzonych w ramach projektu.
VII. PRACODAWCA JUTRA
Pracodawca Jutra to konkurs realizowany przez PARP, w  którym wyróżniani są pracodawcy, którzy realizują projekty edukacyjne skierowane do młodych osób wchodzących na rynek pracy. Odpowiadałam za ocenę rozwiązań zgłoszonych do konkursu, ukierunkowanych na budowanie swojego wizerunku wśród uczniów i studentów. W ramach projektu prowadziłam również debaty z przedstawicielami zwycięskich firm podczas Gali Pracodawca Jutra.