Współpraca

Zrozumieć i trafnie interpretować zmiany na rynku pracy. Efektywnie komunikować treści dotyczące pracowników i pracodawców. Współpracować z najlepszymi przedstawicielami działów personalnych. Od 2002 roku właśnie te obszary zainteresowań są motorem moich działań.

Umiejętność słuchania, rozumienie wagi wymiany doświadczeń, chęć poznawania najlepszych praktyk oraz potrzeba nieustannego rozwoju stoi u postaw wysokiego poziomu i pozytywnych ocen przygotowanych projektów.

Zapraszam do współpracy w obszarze:  
  • tworzenie i realizacja programów konferencji, seminariów, spotkań dla przedstawicieli działów HR
  • moderowanie dyskusji, debat i konferencji
  • spotkania rozwojowe dla zespołów na terenie całej Polski
  • opracowywanie analiz rynku pracy oraz przygotowanie tekstów dotyczących problematyki zarządzania kapitałem ludzkim
  • doradztwo w zakresie rozwiązań dotyczących strategicznego budowania wizerunku pracodawcy z wyboru oraz pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników w organizacji.

Zapraszam do rozmowy

Monika Dawid–Sawicka
Development Point
tel. +48 603 759 758 e–mail: monika.dawid–sawicka@dvpoint.pl