DEBATY I KONFERNCJE

Zapraszam do współpracy w ramach przygotowania nowych projektów konferencji i debat, stworzenia programu merytorycznego wydarzeń już istniejących oraz prowadzenia konferencji i moderowania dyskusji. Przykładowe doświadczenia w obszarze konferencji i debat:
I. HR Directors Summit
Stworzenie prestiżowego wydarzenia dla decydentów w obszarze HR, które realizowane jest od 2010 roku dla dyrektorów personalnych we współpracy z Wolters Kluwer.
II. Spotkania HR
Stworzenie projektu debat merytorycznych – dyskusji praktyków HR w wąskim gronie w nietypowych miejscach i nietypowe lub rzadko poruszane tematy ważne dla branży HR.
III. Altkom Akademia
Poprowadzenie cyklu ogólnopolskich debata dla przedstawicieli IT i HR: „Odpowiedzialność działów HR i IT w zapewnieniu ciągłości pracy w IT
IV. Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Przygotowanie założeń i realizacja Forum MSP w zakresie tematyki dotyczącej rynku pracy i rozwiązań HR dla firm z sektora MSP. Moderowanie debat otwierających z udziałem prezesów firm i ministrów m.in : „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki” „Jak wspierać młodych wchodzących na rynek pracy”
V. Lato HR
Przygotowanie założeń merytorycznych i programu konferencji „Zwinna organizacja – jak budować zwinny HR?”
VI. Pracodawcy PR
Przygotowanie założeń merytorycznych i prowadzenie debaty w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego „Problem rynku pracy”
VI. Poland Youth to Business Forum
Przygotowanie scenariusza i moderowanie panelu dyskusyjnego „Praca dla siebie czy dla kogoś?” we współpracy z AIESEC
VII. Wolters Kluwer
Zbudowanie modelu komunikacji poprzez eventy dla wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w obszarze Human Resources:
 • założenia i pierwsza edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji Twoja Kariera,
 • założenia i pierwsza edycja konferencji Rozwiązania HR (I edycja),
 • konferencja z udziałem ekspertów międzynarodowych – Autorytety HR
 • debaty prawno – biznesowe z udziałem międzynarodowych ekspertów
VII. Fundacja Obserwatorium Zarządzania/ Nowoczesna Firma
Kompleksowe przygotowanie kongresów, projektów konferencyjnych i badawczych oraz działań komunikacyjnych i marketingowych w ramach projektów:
 • Kongres Kadry – (blisko 100 prelegentów, 700 uczestników każdej edycji)
 • Siła Telemarketingu – projekt badawczo konferencyjny dla branży contact center
 • Postawy Pracownicze, projekt badawczo – konferencyjny dla branży HR
 • Szkolenia w Polsce, projekt badawczo – konferencyjny dla branży szkoleniowej
 • Expo towarzyszące międzynarodowemu Kongresowi kadry
 • Seminaria Regionalne w obszarze przedsiębiorczości
 • @rewolucja biznesu – projekt dla branży marketingowej
VIII. Bilans Kapitału Ludzkiego PARP
Przygotowanie programów konferencji ogólnopolskich oraz debat regionalnych połączonych z dyskusjami o najważniejszych regionalnych wyzwaniach rynku pracy w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału Ludzkiego PARP.