Spotkania HR

Osiem ważnych debat, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumować Spotkania HR, które odbyły się na przestrzeni lat. spotkania-HR-branding KPI DLA DYREKTORÓW PERSONALNYCH I DZIAŁÓW HR – PAŹDZIERNIK 2015

Kim powinien być dzisiaj dyrektor HR? Strategiem, finansistą, partnerem, psychologiem czy może czarodziejem? Jednym tchem możemy wymienić wymagania…. Musi umieć dostosować rozwiązania do szybko zmieniającej się sytuacji i przygotowywać organizację na to co przyniesie przyszłość. Z każdym z tych obszarów związana jest potrzeba dokonania pomiaru i analizy. Dlatego podczas tego Spotkania HR słowa „KPI, pomiar, oczekiwania” odmienione zostało przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko po to, aby wspólnie podyskutować o tym, jak buduje się partnerstwo na miarę wyzwań rynkowych. Swoimi doświadczeniami podzielili się m.in: Beata Wroblewska–Mazurkiewicz – Dyrektor HR na Polskę i Region Europy Środ., Afryki i Środ. Wschodu w ORACLE; Monika Kulińska – Dyrektor Działu HR Grupy Aviva; Katarzyna Olczak – HR Director Skanska Commercial Development Europe oraz Anna Borzeszkowska – Legal Head of Poland, Managing Director, Flugger sp. z o.o.


GRA WSTĘPNA W SIECI CZY REALU? SPOTKANIE HR W KRAKOWIE  – MAJ 2015 I LUBLINIE – WRZESIEŃ 2015

Jakich zmian możemy się spodziewać – wzrostu liczby kandydatów poszukujących pracy w mediach społecznościowych? Zwielokrotnienia działań budujących wizerunek w sieci przez samych kandydatów? A jeśli tak, to czy w sieci mamy prawdziwy obraz kandydata czy obraz, który dla nas namalował? Swoimi doświadczeniami związanymi z rekrutacją w dobie mediów społecznościowych, dzielili się w Krakowie: Aleksandra Lichoń – HR Manager; IBM BTO Kraków; Bartłomiej Struzik – Dyrektor zarządzający; Monster Polska; Maciej Wituszyński – Recruitment Manager; Shell Business Operations Kraków; Bartosz Gwiazdowski – Europe & Africa Talent Acquisition Manager; Motorola Solutions, Inc. oraz w Lublinie: Bartosz Struzik – Dyrektor zarządzający; Monster Polska; Magdalena Jankowska – HR Country Manager, North–East Europe, Owens Illinois; Agnieszka Jakubczyk–Latała – HR Manager, POL–INOWEX; Michał Michalski – Managing Director, Skills Warsaw; Iwona Bobrowska–Budny – Trener O3P-Rozwój, Wykładowca oraz partner merytoryczny Instytutu Talentów FlashPoint


  TALENTY NA MIARĘ CZY PONAD MIARĘ? – SPOTKANIE DYREKTORÓW HR – KWIECIEŃ 2015

Dyrektorzy generalni i prezesi chcą zwiększyć liczbę pracowników jednak ich niepokój o to, czy znajdą odpowiednich kandydatów, jest najwyższy od 8 lat. Dlatego podczas tego Spotkania HR słowo „Talent” odmienione zostało przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko po to, aby wspólnie rozmawiać o skutecznym zarządzaniu talentami na tu i teraz. Swoimi doświadczeniami podzielili się m.in.: Maja Chabińska–Rossakowska – Dyrektor ds. Personalnych, Członek Zarządu; DHL Express; Beata Wróblewska–Mazurkiewicz – Dyrektor HR na Polskę i Region Europy Środkowej, Afryki i Środkowego Wschodu; ORACLE oraz Artur Czynczyk – Dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami, Członek Zarządu; Budimex SA


  GRA WSTĘPNA W SIECI CZY REALU? CZYLI REKRUTACJA 2015 – MARZEC 2015

Czy rok 2015 przyniesie wzrost liczby kandydatów poszukujących pracy w mediach społecznościowych? Czy będziemy doświadczać zwielokrotnienia działań budujących wizerunek w sieci przez samych kandydatów? Swoimi doświadczeniami związanymi z rekrutacją w dobie mediów społecznościowych, dzielili się: Monika Cynarska – HR Manager w OMD Sp. z o.o.; Bartosz Struzik – Dyrektor zarządzający Monster Polska; Anna Przetacznik-Sawka – Kierownik ds. Rekrutacji i Rozwoju w AXA Polska S.A.; Agnieszka Raszek – Dyrektor Operacyjny; Pion Zasobów Ludzkich; Biuro Pozyskiwania i Rozwoju Talentów Bank Pekao S.A.


  EFEKTYWNOŚĆ ZASZYTA W KULTURZE ORGANIZACJI  – LUTY 2015

Jaka jest nasza kultura organizacji, jakie postawy reprezentują nasi pracownicy, czy rozumieją i akceptują cele, które przed nimi stoją? Problem tkwi w przekonaniu, że kultura zrobi się sama, że postawy pracowników nie przekładają się bezpośrednio na wyniki organizacji. Jak więc kulturę organizacji i pracę nad postawami uczynić kluczowymi projektami? Swoimi doświadczeniami rozpoczynając dyskusję podzielili się: Konrad Lipski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ENERGA-OBRÓT S.A.; Beata Domagalska– Partner Zarządzający w 2mgroup s.c.; Małgorzata Woody – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Skandia Życie; Beata Wojciechowska – Dyrektor ds. Personalnych; Medicover Sp. z o.o. Partnerem spotkania była firma 2mgroup.

  spotkania-HR-branding MOTYWACJA CO JUŻ NIE DZIAŁA – GRUDZIEŃ 2014

Rok 2014 zakończyliśmy Spotkaniem HR „Motywacja – co już nie działa?”.  Uczestnicy spotkania podjęli się odpowiedzi na następujące pytania: Czy wiedza, którą mamy i stosowane rozwiązania, które mają przyczyniać się do zwiększenia motywacji pracowników nie są sztuką, która straciła na swojej aktualności? Czy nadszedł moment, w którym możemy postawić na szali motywację behawioralną kontra motywację opartą na światopoglądzie i wartościach ważnych dla naszych pracowników? Co już nie działa? Czy motywowanie jest sztuką, która ciągle nam się udaje?

Swoimi doświadczeniami podzielili się: Elżbieta Pawluczuk– Dyrektor Personalny w OBI, Arkadiusz Gasperczyk – Dyrektor Personalny w Lingaro i Grażyna Pytlak – Dyrektor HR Partner Biznesowy-Operacje w Orange Polska  
  TRANSFORMACJA DZIAŁU HR – SPOTKANIE DYREKTORÓW HR – WRZESIEŃ 2014

Podczas dyskusji o kierunkach transformacji działów HR zastanawialiśmy się: Czy roli managerów HR nie przejmą managerowie liniowi, którzy często są nie tylko bliżej biznesu ale również bliżej ludzi? Jakie nowe funkcje HR pojawią się w najbliższych latach, które z kolei przestaną mieć znaczą rolą i być może znikną z pola zainteresowana HR?


KIEDY REKRUTACJA NIE JEST LOTERIĄ – CZERWIEC 2014

Postawienie w centrum uwagi osoby, która prowadzi proces rekrutacyjny, było tematem pierwszego, czerwcowego Spotkania HR pod hasłem: „Kiedy rekrutacja nie jest loterią? Dlaczego warto, aby osoba rekrutująca znała odpowiedzi na pytania, które zadaje – czyli o rekrutacji od strony rekrutera”. Podbudowę merytoryczną przygotowała Iwona Bobrowska-Budny, trener i certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej. Na pytanie: „Co zrobić, aby rekrutacja nie była loterią?” odpowiadały Katarzyna Rusek, dyrektor ds. personalnych w SAP Polska, oraz Anna Borzeszkowska, HR Director EMEIA AMCOL.


Współorganizator
Patron medialny

«
»